Leonardoskolen Aarhus

Optagelsessamtaler er gode samtaler

Vi optager elever i 0.-8. klasse i 2023-24. Vores skole går selvfølgelig til og med 9. klasse, og næste år optager vi også elever i 9. klasse, men i år vil vi starte godt op, inden vi lærer eleverne at gå til eksamen.

Vi glæder os meget til at holde optagelsessamtale med jeres barn.
En optagelsessamtale skal altid være en god oplevelse og ikke en test, der bliver ubehagelig for barnet. Derfor bestræber vi os på at tale respektfuldt og interesseret, primært til barnet, som kan lege med lego eller tegne, mens vi holder samtalen.

Det er et krav for at for at blive optaget på Leonardoskolen Aarhus, at dit barn er højt begavet.
Vi spørger altid efter en WISC-test, men testen kan godt være misvisende, hvis jeres barn er i mistrivsel. Derfor kan en screeningsamtale via Gifted Children i nogle tilfælde være en bedre løsning. Det er vigtigt, at dit barn er højt begavet – ellers vil det blive ensomt i denne skole, som ikke handler om flid og høje karakterer men om at udnytte sit potentiale, være glad og trives med mange nørdede projekter.
Er dit barn almindeligt begavet, vil det også få faglige udfordringer i de ældste klasser, hvor vi i nogle projekter vil gå langt ind over gymnasieniveau for at kunne mætte de højtbegavede børns sult efter spændende viden.

Da vi er en lille skole stræber vi efter at have 3 større grupper på tværs af årgange i starten. Da vi har stort fokus på sammenhold og fællesskab med undervisning på tværs af årgangene, bliver jeres børn rystet godt sammen med både børn på deres egen alder og med både ældre og yngre børn med samme interesser. 

Det er obligatorisk at blive medlem af støtteforeningen, når I har børn tilmeldt skolen. Medlemsskab af støtteforeningen koster 200 kr om året.

VENTELISTE

Hvis du ønsker at få dit barn skrevet på venteliste til Leonardoskolen Aarhus, så send os en mail. Husk også at betale ventelistegebyr. Ventelistegebyret er på 500 kr. pr. barn, og det refunderes ikke. Betal MobilePay: 800494 (husk at skrive barnets navn).

Det er desuden obligatorisk at blive medlem af Leonardoskolen Aarhus’ støtteforening, så længe I har børn tilmeldt skolen. Et medlemsskab af støtteforeningen koster 200 kr. /år.

OPTAGELSESSAMTALe

Vi holder løbende optagelsessamtaler. 

Optagelse sker efter en samlet vurdering af vores samtaler med barn og forældre, og eventuelle tests.

Indkaldelse til de individuelle samtaler sker efter rækkefølgen på ventelisten, og det vil altid være en fordel med en høj plads på ventelisten. Når klassen er fyldt, bliver der ikke indkaldt flere elever til samtale, da vi bestræber os på ikke at have mere end 20 elever pr. klasse/storgruppe i starten.

 

“Vores søn sagde, da han kom hjem, at han syntes det var vildt fedt at tale med nogle voksne, der behandlede børn som om de var en brugbar del af samfundet”

- Citat efter optagelsessamtale

“…tusind tak for en helt fantastisk oplevelse til samtalen. Det var en stor fornøjelse!

Endelig et møde med nogle voksne i skolesystemet, der fuldstændig forstod at møde vores søn nøjagtig dér, hvor han er.

Vi glæder os så meget til at starte til august.”

- Citat efter optagelsessamtale

TEST af høj begavelse

Vi forbeholder os ret til at bede om en (ny) test. Det kan fx være WISC-V, Raven, World Game Test eller andre relevante tests. Testen bruger vi bl.a. til at tilrettelægge undervisningen så meget efter barnets behov som muligt, så vi kan se, hvor barnet måske har brug for ekstra hjælp, og hvor barnet i stedet skal “spurte”.

Som skrevet ovenfor kan testresultatet godt være misvisende, fx hvis barnet har været meget træt eller ikke er i trivsel. Hvis I allerede har en test men er i tvivl, hvorvidt testen giver det rette billede, hjælper vi gerne med at henvise til eksterne konsulenter. Det kan fx være psykologer med speciale i høj begavelse og mistrivsel, eller det kan være uddannede testere, som konkret kan vurdere og aflæse den test, I allerede har fået. Det kan nogle gange gøre, at vi finder frem til faktorer, som ikke blev set i første omgang. Det er vigtigt, at testen foretages af en fagperson med erfaring i at teste børn med høj begavelse og fortolke og forstå testresultaterne.

En test kan aldrig stå alene. Inden skolestart inviteres barn og forældre til en optagelsessamtale, hvor vi sammen afklarer om Leonardoskolen Aarhus er det rigtige valg for jer og jeres barn. Optagelsessamtalen er uformel og skal være en god oplevelse for barnet.

Hvis I ikke allerede har en test men ønsker en hurtigt i forbindelse med start på skolen, har vi et samarbejde med Gifted Institute, hvor der er forhåndsreserveret tider, så I kan komme til inden for kort tid. Skriv til os for yderligere information om en sådan test.

Kontakt

Skoleleder Kate Westergaard:
Mail: info@leonardoskolen-aarhus.dk
Tlf. +45 20 23 10 07
MobilePay: 800494
CVR-nr.: 43914367
Adresse: Studsgade 33, 8000 Århus C.