Tak fra en forælder

” Jeg vil bare lige sige tusind tak for jeres arrangement og for jeres kæmpe arbejde med at få den her skole op at stå. Min søn på 12 år var ét stort smil, da jeg omsider fik ham trukket med hjem og han sagde “mor, nu har jeg endelig mødt nogle børn, der forstår mig!” Det kan slet ikke beskrives, hvor fantastisk en følelse, det er at høre. Vi glæder os mere til 18. august (skolestart) end juleaften.”

Værdiregelsæt for Leonardoskolen Aarhus

Skolens antimobbestrategi er en del af værdisættet. Værdiregelsættet skal være tilgængeligt på skolens hjemmeside, og ved hvert skoleårs begyndelse skal skoleleder oplyse elever og forældre om skolens ordensregler og værdiregelsæt.

Vores værdier:

Uddybning:

Det, vi forstår ved værdien, og det, værdien skal fremme.

Aktiv deltagelse i børnenes verden Vi engagerer os aktivt i børnenes verden og viser ægte interesse og nysgerrighed. Vi møder hvert barn hvor det er, anerkender dets individuelle oplevelser af verden og respekterer dets følelser i forskellige situationer.
Vi opfordrer også forældre og bedsteforældre til at deltage aktivt og bidrage, enten i klassen eller som støtte for den enkelte elev.
Respekt for følelser og barnets individuelle oplevelse Vi værner om, at børn har ret til at have de følelser, de har. Vi respekterer og anerkender hver enkelt barns individuelle oplevelser af verden og af situationer. Det betyder ikke, at vi er enige, men vi lytter med empati.

Individuelle behov, tryghed og fællesskab

Vi anerkender og respekterer, at børn har forskellige behov både fagligt og socialt. Vi tilpasser undervisningen til den enkelte elev på tværs af klassetrin. Samtidig lærer vi eleverne at have respekt for fællesskabet. Vores skole er et sted, hvor højt begavede børn kan møde verden trygt og sikkert sammen med ligesindede. Vi insisterer på, at den høje begavelse ikke skal være hverken undskyldning eller sovepude, men i stedet skal ruste dem til aktivt at deltage i den virkelighed, vi lever i.
Ordentlighed og dannelse Leonardoskolen Aarhus bygger på en kultur præget af ordentlighed og gensidig respekt. Vi skal behandle hinanden godt og forventer høflig og respektfuld adfærd over for alle i vores fællesskab. Det er ikke nødvendigt at kunne lide hinanden, men derfor skal man alligevel opføre sig på en måde, så alle kan trives i fællesskabet, ligesom i det omgivende samfund. Vi forklarer reglerne til børnene og lægger vægt på betydningen af at respektere og anerkende hinanden, selv når reglerne ikke umiddelbart giver mening. Vi vægter også dannelse og forbereder vores elever til at blive selvstændige, myndige borgere og ansvarlige individer.
Respekt for mangfoldighed Vi viser respekt og accepterer forskellige perspektiver og mangfoldighed, både hos børn og voksne. Som rollemodeller er vi med til at fremme denne holdning.

Udnyttelse af potentiale og mod

 

På Leonardoskolen Aarhus giver vi højt begavede børn mulighed for at udvikle deres evner. Vi opmuntrer dem til at stræbe efter mere, gøre en indsats og arbejde for at opnå viden. Vores mål er at ruste vores elever med mod, vilje og evne til at udnytte deres potentiale.

 

Værdierne i dagligdagen: Sådan vil vi være på Leonardoskolen Aarhus!

Hvad betyder værdierne for vores måde at være sammen på? Hvad gør vi, og hvordan gør vi det?

Vi vil vise tillid! Det betyder, at vi stræber efter at vise hinanden stor tillid, både elever, lærere, forældre, bestyrelse og alle vi samarbejder med.
Vi vil vise gensidig respekt! Det betyder, at vi har alle har ret til at ytre forskellige holdninger og behov. Der er højt til loftet på Leonardoskolen Aarhus, så det skal der være plads til. Dog inden for almindelige demokratiske spilleregler.

Vi vil give hinanden plads!

Det betyder, at der skal være plads til både dem, der er til larm og dem, der er til stilhed. Nogle elsker lego eller dinosaurer, andre dyrker Taekwondo og går til dans. Uanset om barnet er udadvendt eller indadvendt, og uanset hvilke interesser det har, skal der være plads til dejlig mangfoldighed! Det betyder også, at vi skal behandle børn forskelligt nogle gange, for at kunne behandle dem rimeligt.

Vi mobber ikke hinanden!

Se skolens antimobbestrategi nedenfor.

 

R

Sådan vil vi være overfor hinanden i Hverdagen


Forventninger til elever

På vores skole har vi nogle regler, der hjælper os med at skabe en god og tryg hverdag. Vi vil gerne forklare, hvorfor vi har disse regler, så vi kan sikre, at alle trives og lærer bedst muligt. Sammen kan vi skabe et positivt og respektfuldt miljø, hvor vi alle har det sjovt og nyder at lære en masse nye ting og være gode kammerater.

1.

Det er vigtigt at vise hensyn til andre og tale pænt til både børn og voksne. Vi ønsker, at alle føler sig trygge og respekteret her på skolen. Derfor accepterer vi ikke vold eller mobning.

2.

Det betyder, at du skal være en god kammerat, ikke kun i skoletiden men også efter skoletid. Konflikter fra skolen skal aldrig tages med ud på de sociale medier. På Leonardoskolen Aarhus behandler vi hinanden med respekt og løser eventuelle problemer ansigt til ansigt, aldrig på skrift!

3.

Når vi møder til tiden, får vi en god start på dagen og undgår at forstyrre undervisningen. Hvis du gentagne gange kommer for sent, vil vi kontakte dine forældre for at finde en løsning sammen.

4.

Vi beder dig om at lade din mobiltelefon, iPad osv. blive i tasken og være på lydløs i skoletiden. Hvis du tager dem frem uden tilladelse eller glemmer at slå lyden fra, kan lærerne bede dig om at aflevere dem hver dag, inden skolestart i en periode, indtil vi sammen får styr på reglerne.

5.

Det er tilladt at bruge “dimse-ting” i timerne, så længe de er lydløse og ikke forstyrrer undervisningen. Vi vil gerne have, at du kan bruge dem som en hjælpemiddel til at koncentrere dig, og det er vigtigt, at de ikke bliver en forstyrrelse for dig selv eller dine kammerater.

6.

Du må ikke at indtage nikotinholdige produkter, alkohol eller euforiserende stoffer på skolens område, hverken under eller uden for undervisningstiden. Du må selvfølgelig heller ikke møder påvirket op i skolen. 

 1. Når du rejser til og fra skolen, beder vi dig om at opføre dig pænt og høfligt. Dette betyder også, at du skal gå roligt og ikke råbe ved offentlige transportmidler samt ved ind- og udstigning. På den måde kan alle føle sig velkomne og trygge, og der sker ingen ulykker.

Vi ønsker, at du har det sjovt og nyder at lære en masse nye ting. Samtidig er det vigtigt at være en god kammerat og støtte hinanden. Sammen kan vi skabe en fantastisk skoleoplevelse. Tak fordi du hjælper med at følge disse regler og er med til at skabe et positivt og inkluderende skolemiljø! 

 

Og så det trælse! 

Hvis der opstår konflikter eller uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med skolegang eller fritidsophold på skolen, forsøger vi at løse det med hjælp fra medarbejderne. Hvis adfærden eller konflikten fortsætter, indkaldes forældrene til et møde. På dette møde kan der laves en kontrakt om ønsket adfærd for den efterfølgende tid. Overholdes kontrakten ikke, kan dette i yderste konsekvens betyde et ophør af samarbejdet.​

 

 

Til forældre

Forventninger til forældre

På Leonardoskolen Aarhus har vi nogle klare forventninger til jer forældre, som er med til at skabe et positivt og konstruktivt skolemiljø. Vi beder jer om:

1.

Udvis respekt og høflighed overfor hinanden, børn og medarbejdere. Tal i en høflig og respektfuld tone. Vis ansvarlig opførsel og vær opmærksom på at behandle alle med respekt. 

2.

Samarbejd positivt med skolen og vær åbne for at se en sag fra forskellige sider, især i konfliktsituationer. Støt op om vores værdier om inklusion og godt kammeratskab.

 3.

Følg med i skolens dagligdag ved at logge ind på vores kommunikationskanaler dagligt. Sørg også for, at jeres barn er udhvilet og har nødvendigt skoleudstyr som penalhus og skoletaske. Tjek jeres barns skoletaske og kommunikationssedler dagligt.

4.

Sørg for, at jeres barn er undervisningsparat og forberedt. Dette indebærer at møde til tiden og have lavet eventuelle lektier og forberedelser.

5.

Giv besked hurtigst muligt og senest inden første undervisningstime ved sygdom eller andet fravær. Vi har brug for at vide, hvis jeres barn ikke kan deltage i undervisningen. Enkeltstående fridage kan aftales med lærerne, mens to eller flere fridage skal godkendes af skolelederen. Vi opfordrer til at lægge ferier, lægebesøg og lign. uden for skoletiden så vidt muligt.

6.

Vis forståelse, hvis læreren gerne vil have et planlagt møde i stedet for en dialog på stedet. Det kan der være gode grunde til, fx at læreren skal videre til et andet møde. Respektér lærerens arbejdstider.

7.

Undlad at fremstille konflikter på sociale medier, hverken af de involverede parter eller andre. Vi beder jer om at håndtere eventuelle konflikter på en respektfuld måde i direkte dialog med andre forældre eller skolen i stedet for at bringe dem offentligt.

8.

Respekter skolens nikotinfri politik. Indtagelse af nikotinholdige produkter, alkohol og euforiserende stoffer er forbudt på skolens område, både under og uden for undervisningstid. Dette gælder også for forældre. Vis ansvarlighed og overhold reglerne.

 9.

Vis god opførsel i trafikken og overhold færdselsloven samt tag hensyn til andre trafikanter under transport til og fra skole. Sørg for, at jeres barn opfører sig hensynsfuldt og sikkert under transporten.

10.

Hvis der opstår en konflikt, som I som forældre mener skal løses, så henvend jer altid respektfuldt til modparten i konflikten, fx en forælder til et barn, eller læreren selv. Konflikter løses bedst, inden de vokser sig store. Hvis en konflikt ikke kan løses via direkte henvendelse til en forælder, kan læreren inddrages. Hvis en konflikt ikke kan løses via henvendelse til læreren, kan skoleleder inddrages, men gå altid først til læreren. Bestyrelsen bør kun inddrages i generelle problematikker om skolens virke.

11.

Hvis der opstår konflikter eller uhensigtsmæssig adfærd, som skolen mener skal løses, forsøger vi at løse det med hjælp fra medarbejderne. Hvis adfærden eller konflikten fortsætter, indkaldes forældrene til et møde. På dette møde kan der laves en kontrakt om ønsket adfærd for den efterfølgende tid. Overholdes kontrakten ikke, kan dette i yderste konsekvens betyde et ophør af samarbejdet. 

Vi takker på forhånd for jeres samarbejde, så alle kan trives på Leonardoskolen Aarhus.

Med venlig hilsen
Ledelsen, lærerne og bestyrelsen på 
Leonardoskolen Aarhus

  Kontakt

  Skoleleder Kate Westergaard:
  Mail: info@leonardoskolen-aarhus.dk
  Tlf. +45 20 23 10 07
  CVR-nr.: 43914367, Inst.nr. 281847
  Adresse: Studsgade 33, 8000 Århus C.