Om os

Leonardoskolen Aarhus

Leonardoskolen Aarhus er opstået, fordi en gruppe forældre og fagprofessionelle havde et ønske om at skabe en bedre skolegang med størst mulig trivsel for højtbegavede børn.

 

Det er vigtigt for os, at vores elever kan trives i hverdagen ved at mødes i et fagligt og socialt fællesskab, hvor de kan spejle sig i andre højtbegavede børn med samme ønsker, drømme og udfordringer.

 

Leonardoskolen Aarhus har en leder, der er særligt uddannet i og har årelang erfaring med at undervise højtbegavede børn. Vi har nu ansat en gruppe lærere, der ligeledes trænes i, hvordan højt begavede børn og unge bedst mødes fagligt, for at de kan trives som individer og i en gruppe.

 

Vores erklærede mål er, at vores elever går glade i skole hver dag og lærer mest muligt.

 

Optagelse & AdgangskravKontakt

Lidt om vores flok af højtbegavede elever

Når børn ikke trives i den traditionelle skole

Nogle højtbegavede børn får en del nederlag i mødet med den traditionelle skole. De kan komme til at kede sig, være lærere for andre børn, være urolige fordi de lærer for lidt, eller måske underyder de i forhold til deres potentiale, fordi de mister lysten til at lære.
På Leonardoskolen Aarhus er vi meget bevidste om, at nogle af de elever, der kommer til os, har haft dårlige oplevelser, eller såkaldte skoleskrammer i andre sammenhænge. Det er en udfordring, som vi gerne tager imod. Alle højtbegavede børn har nemlig ret til at have det godt hver dag som alle andre børn. De skal have en skolegang, hvor de lærer en masse, har det sjovt med ligesindede kammerater og trives. Vi forbeholder os dog ret til at råde forældre til at finde en anden skole til barnet, hvis det mistrives i en sådan grad, at vi ikke har ressourcer til at hjælpe det på en forsvarlig måde. Hos os er barnets trivsel i centrum – altid!

En bedre skolegang

Vores mission for undervisningen

  • Vi tilpasser vores undervisning til det individuelle højt begavede barns faglige behov.
  • Vi skaber vores eget undervisningsmateriale for at imødekomme behovene hos højt begavede børn og undgår brugen af traditionelle bogsystemer.
  • Vi fremmer læring på tværs af årgange og fokuserer på børnenes individuelle interesser og kompetencer snarere end deres aldersmæssige niveau.
  • Vi mener, at fællesskaber er afgørende for menneskelig udvikling, og vi arbejder på at skabe et inkluderende og støttende fællesskab for højt begavede børn.
  • Vi anerkender, at nogle højt begavede børn kan have modstand mod foranderlighed og fællesskaber, men vi tror på, at de med passende støtte kan udvikle sig til at blive mere åbne over for forandringer.
  • Vi opfordrer børnene til at finde fællesskaber, der passer til deres interesser og behov, og vi værdsætter mangfoldighed blandt højt begavede børn. Højtbegavede børn er ligeså forskellige som alle andre børn.
  • Vi ser fællesskaber som beskyttende og støttende miljøer, hvor børnene kan få hjælp, når de har det svært, og hvor de kan blive tilpas udfordret til nærmeste udviklingszone.
  • Vi lægger vægt på respekt og fællesskabsånd, herunder at vi (forældre, personale, børn) hilser på hinanden om morgenen.
  • Vi sørger for trygge rutiner. Hvis et barn er utryg ved at deltage i disse rutiner, vil vi udvikle en plan for at hjælpe barnet med at føle sig mere trygt.
  • Vi erkender, at der kan være opgaver, vi ikke kan løse, men det er aldrig børnenes ansvar. Vi tager ansvaret for at finde løsninger og den støtte, der er nødvendig.

 

Børnesyn & Værdisæt

På Leonardoskolen Aarhus har vi gensidig respekt mellem alle – elever, forældre og personalet. Det er en central værdi for os at lære børnene, at der kan være situationer, hvor man må sætte egne ønsker til side for at fremme fællesskabets trivsel og harmoni.

For vores dedikerede lærere betyder dette, at vi anerkender og værdsætter den unikke og komplekse verden, som eleverne, forældrene og lærerne befinder sig i. Det er vores ansvar at skabe trygge rammer for børnenes trivsel, og dette opnår vi gennem et tæt samarbejde mellem lærere, forældre og elever.

Forældreinddragelse er vigtigt for os, især i perioder, hvor en elev har det svært, er kravafvisende eller ikke er tilstrækkeligt læringsparat.

Kultur & Regler

På Leonardoskolen Aarhus er børn og voksne ligeværdige. Vi arbejder ud fra samme regelsæt og har respekt for hinanden
og for fællesskabet. De regler, der gælder for eleverne, gælder også for voksne, både lærere og forældre.

Priser 2024/25

Da Leonardoskolen Aarhus er en friskole, betales der skolepenge hver måned for at gå på skolen. Der udover er det også obligatorisk for indmeldte familier at være medlem af Støtteforeningen. Det sikrer os den bedste start som nyoprettet skole.

Ventelistegebyr: 500 kr

Skolepenge: 2.500 kr/måned

Kontakt os gerne:

Skoleleder Kate Westergaard:
Mail: kw@leonardoskolen-aarhus.dk
Skoleleder / kontor Tlf. +45 20 23 10 07
Anden information:
Mail: info@leonardoskolen-aarhus.dk
Administration / kontor  Tlf. +45 29 17 87 02
SFO / Nørderiet Tlf. +45 20 23 10 29

               CVR-nr.: 43914367, Inst.nr. 281847
            Adresse: Nørreport 17, 8000 Århus C.