FAQ

Vi får mange spørgsmål løbende omkring skolen. Derfor har vi samlet de mest gængse spørgsmål her.

Har du flere spørgsmål, skriv endelig til os!

Hvor befinder skolen sig?

Skolens adresse er Studsgade 33, i Aarhus C. Her bor vi på 400 kvm fordelt på to etager. Huset har tidligere været en arkitektskole.
Vi glæder os til at byde dit barn og jeres familie velkommen her.

Hvad er adgangskravet til Leonardoskolen Aarhus?

Adgangskravet er, at man er højt begavet.

Som “barn” er grænsen for høj begavelse på 125. Og tallet er stadig en lidt ‘fluffy’ størrelse, da nogle test viser 110 i en deltest og 140 i en anden deltest.

De højtbegavede er ofte asynkront udviklede og kan derfor spænde bredt i en IQ-test. Hvis testen er foretaget under utrygge forhold eller mens barnet er i mistrivsel, er tallet heller ikke altid retvisende. Derfor er der ikke et “tal”, som er adgangskrav til Leonardoskolen Aarhus.

Undervisningen vil være den samme, uanset om tallet hedder 120, 130 eller 140. Vi vil blot sikre os, at bundniveauet let nås, og at man har ligesindede at spejle sig i på skolen, og at alle dem i mistrivsel kan få en god skolegang hos os.

Derfor er der et adgangskrav om “høj begavelse” – hvis man går efter test-tal, så er det cirka 125.

Hvad er en optagelsessamtale?

En optagelsessamtale er en samtale, hvor man skole og forældre/barn bliver enige om forventningerne til et skoleskift.
En optagelsessamtale skal ikke forveksles med et informationsmøde.

Hvis man har spørgsmål om skolen, er man velkommen til at skrive eller ringe til os og få afklaring den vej.

Q: Hvordan bookes en optagelsessamtale?
A: For at blive indkaldt til en optagelsessamtale, skal man skrives på Leonardoskolen Aarhus’ venteliste. Dette gøres ved at indbetale 500 kr. til MobilePay: 800494. Når pengene er registreret, har man sikret sig en plads på ventelisten. Familier på ventelisten bliver indkaldt til en optagelsessamtale.
Forud for optagelsessamtalen bedes I orientere jer på hjemmesiden om skolens formål, vision og optagelseskrav, så I til samtalen er afklaret med, om I ønsker et skoleskift for jeres barn.

Hvordan bliver man indmeldt på skolen?

Man booker en optagelsessamtale ved vores skoleleder Kate Westergaard mail: kw@leonardoskolen-aarhus.dk når man har betalt ventelistegebyret på 500 kr. til MobilePay: 800494.

Ved optagelsessamtalen afstemmer skolen og forældre forventninger, og hvis barnet vurderes at være i målgruppen for skolen, betales der i løbet af 3 hverdage indmeldelsesgebyret på 5.000 kr. til Leonardoskolen Aarhus’ bankkonto eller til samme MobilePay nummer.

Hvilke fag undervises i?

Skoledagen er anderledes bygget op end den traditionelle folkeskole. Der vil være dansk, engelsk eller historie på skemaet. Men undervisningsformen er  bygget op om en mere kreativ og projektorienteret tankegang med udgangspunkt i den enkelte elevs interesser.

Der er dog lovkrav til undervisningen, det som i gamle dage blev kaldt pensum, som vi selvfølgelig lever op til. Men læringsmål og indhold, fra traditionel undervisning i folkeskolen inkorporeres i de individuelle projekter og aktiviteter, som giver mening for den enkelte elev.

Vores mål er at gøre, som de gør på Loganskolen i Denver, dog tilpasset danske børn i en dansk kultur. Se de 8 videoer i dette link.

 

Hvor mange elever er der på Leonardoskolen Aarhus i 2024?

Vi har nu indskrevet 35+ elever på Leonardoskolen. Vi holder løbende optagelsessamtaler med interesserede forældre og børn. Så kontakt os endelig, hvis det har jeres interesse. Vi byder meget gerne indenfor på besøg, så du kan møde os på skolen. 

Hvor mange klasser er der?

Vi har ikke traditionelle klassetrin på Leonardoskolen Aarhus. Eleverne er opdelt på 3 trin, indskoling, mellemtrin og udskoling. Men vi vælger også indimellem at opdele eleverne i undervisningen på deres ordinære klassetrin. 

Vores inddeling er d.d. indskoling fra 0.-3. klasse, mellemtrinnet fra 4.-6. klasse og udskolingen fra 7.-8. klasse.
Vi vil tilbyde 9. klasse fra skolestarten sommer 2024.

Hvad er intelligens?

Det spørgsmål har mange sikkert stillet sig selv på et tidspunkt i deres liv. I stedet for at omskrive allerede gode artikler om intelligens, henviser vi i stedet til nogle af de bedste artikler på området og laver samtidig en kort Q&A for at aflive de mest sejlivede myter om intelligens.

Q: Ifølge Howard Gardener findes der 8 intelligenser hvilket vel betyder, at alle er gode til noget – eller er intelligente på nogle områder?
A: Nej, delvist. Gardeners intelligenser bliver ofte omtalt som kompetencer.
Det er ikke klassisk måling af intelligens. Begrebet om de 8 intelligenser bruges ofte i samtaler hvor argumentet “alle er jo gode til noget” dukker op. Og ja, alle er gode til et eller andet. Men det er ikke ensbetydende med, at man er højt begavet. Se også definitionen nedenfor.

Q: Er intelligens og klogskab det samme?
A: Nej. En mindre intelligent person kan sagtens være klog på livet eller i nogle specifikke områder. Modsat findes der også mange velbegavede mennesker, som ikke er kloge.
Klogskab forbindes ofte med det at vide meget og have en god hukommelse. Men det er ikke det samme som intelligens.

52 forskeres konklusion på hvad intelligens er, fra 1994:

Intelligens er en meget generel egenskab der, blandt andet, involverer evnen til at ræsonnere, planlægge, løse prøblemer, tænke abstrakt, forstå komplekse idéer, lære hurtigt og lære af sine erfaringer. Der er ikke blot tale om boglighed, en snæver akademisk færdighed eller test-smarthed. Derimod reflekterer intelligensen en bredere og dybere evne til at forstå vores omgivelser – til at “opfatte,” “få ting til at give mening” eller “regne ud” hvad der skal gøres. 

Citat fra bogen Mensaner af Joan Pedersen.

Kontakt

Skoleleder Kate Westergaard:
Mail: info@leonardoskolen-aarhus.dk
Tlf. +45 20 23 10 07
CVR-nr.: 43914367, Inst.nr. 281847
Adresse: Studsgade 33, 8000 Århus C.