LeonardoSKolen Aarhus' antimobbestrategi

Antimobbestrategi

 

– Antimobbestrategi for Leonardoskolen Aarhus

Mobning er når en eller flere personer gentagne gange eller regelmæssigt over tid på grov vis–udsætter en eller flere andre personer for krænkende handlinger, som vedkommende opfatter som sårende eller nedværdigende. Mobning kan foregå, når personer er i samme rum, eller det kan foregå digitalt.

Formålet med antimobbestrategien for Leonardoskolen Aarhus er at sikre, at alle børn har det godt, både i skoletiden og udenfor skolen. Man kan kun lære noget, når man har det godt. Og alle har ret til en skolegang uden mobning.

1.

Skolens værdiregelsæt skal være med til at forebygge mobning.

2.

Vi anser digital mobning og mobning udenfor skoletiden som ligeså alvorligt, som når det foregår i skoletiden.

3.

Hvis en elev/forældre oplever mobning, skal der hurtigst muligt tages kontakt til skolen.

4.

Skolen kan tage forskellige tiltag i brug, afhængig af situation og graden af mobning.

– Læreren kan iværksætte tiltag mod mobning, fx refleksions- og samarbejdsøvelser der skal styrke sammenholdet i gruppen, legegrupper udenfor skoletid eller andre indsatser.
– Læreren kan sætte et møde op mellem de elever, der har en konflikt.
– Læreren kan indkalde til forældremøde mhp. generel trivsel i klassen. Enkeltelever diskuteres aldrig på forældremøder.
– Læreren inddrager forældrene, hvis mobningen ikke stopper. Den mobbedes oplevelse skal altid tages alvorligt.
– Skolelederen kan inddrages, hvis mobningen ikke stopper.
– Læreren kan tale med forældrene til det barn, der mobber

5.

Sanktioner: Hvis der foregår grov mobning eller mobning over tid, og det ikke har kunnet løses af forældre eller lærere, kan skoleleder gribe ind. Det er alene skolelederen, der afgør, hvilke sanktioner der tages i brug. Sanktionerne kan normalt ikke tages i brug, før alle indsatser under pkt. 4 har været afprøvet, med mindre mobningen er af særlig grov karakter. Følgende sanktioner kan gives:
– Skriftlig advarsel til elev og forældre
– Hjemsendelse i op til 5 skoledage på tænkepause.
– Ophør af samarbejdet med mobberen og dennes familie.

Kontakt

Skoleleder Kate Westergaard:
Mail: info@leonardoskolen-aarhus.dk
Tlf. +45 20 23 10 07
CVR-nr.: 43914367, Inst.nr. 281847
Adresse: Studsgade 33, 8000 Århus C.