Hvem er vi?

 

Børn med høj begavelse har behov for faglige udfordringer på passende niveauer. De har også brug for at være omgivet af kammerater, som de kan spejle sig i og finde fælles interesser med.

Alt for mange højtbegavede børn keder sig i skolen, fordi de mangler faglige udfordringer. Man kan sammenligne det lidt med altid at sidde til meget kedelige møder på arbejde uden at blive udfordret mentalt. Tiden skal bare gå. Når børn ikke føler sig set og anerkendt, kan de blive både understimulerede og ensomme. For nogle fører det til, at de udvikler hyperaktive træk eller bliver frække. Andre børn vender det indad og mister den faglige selvtillid. Og i værste fald fører faglig mistrivsel for højtbegavede børn til skolevægring.

Vi har oprettet Leonardoskolen Aarhus med det formål at give alle børn med høj begavelse en mulighed for at realisere deres fulde potentiale samtidig med at de trives.